پاپایو

دنیایی هیجان انگیز

به همراه آموزش

آموزش از طریق بازی

با جدیدترین متدولوژی آموزشی روز جهان

ویژگی ها

با پاپایو بچه‌ها هم بازی می‌کنند و هم
آموزش می‌بینند!

آموزش بر اساس Adaptive Learning (یادگیری تطبیقی)

استفاده از رویکرد Edutainment (ترکیب آموزش و سرگرمی)

آموزش از طریق بازی (الفبا، ریاضی، علوم، مهارت‌های ذهنی و ارتباطی، افزایش هوش و خلاقیت)

آینده‌ی فرزند شما از این‌جا شروع می‌شه …
پشتیبانی :
۰۲۱-۲۲۰۵۴۱۹۸
آینده‌ی فرزند شما از این‌جا شروع می‌شه …
پشتیبانی :
۰۲۱-۲۲۰۵۴۱۹۸