معرفی بازی های بخش جغرافیای پاپایو

معرفی بازی های بخش جغرافیای پاپایو
زمان مطالعه : 8 دقیقه
تاریخ انتشار:
نظرات: بدون دیدگاه
امتیاز:
0
(0)

بازی با جغرافیا دراپلیکیشن پاپایو

به زودی بخش بازیهای جغرافیا به اپلیکیشن پاپایو اضافه می‌شود که شامل بازی های جذابی است. در این مطلب چند نمونه از این بازی ها را معرفی کرده ایم:

بازی کهکشان/ پیدا کردن اجسام فضایی

در این بازی پاپایو و دوستانش وارد رصدخانه می شوند تا با منظومه شمسی و سیاره ها آشنا شوند. در منو بازی کودک انتخاب می کند میخواهد کدام یک از اجسام منظومه شمسی را بازی کند. تصویری از فضا نشان داده می شود و یک فلش روی صفحه ظاهر می شود که به طرف جسم فضایی مورد نظر (مثلا خورشید) اشاره می کند.

 

دانلود اپلیکیشن پاپایو

کودک با اسکرول کردن به طرف جسم فضایی در صفحه می رود. در این صفحه شکل جسم فضایی به صورت بزرگ نشان داده می شود . و با کلیک بر روی دکمه های پایین صفحه توضیحاتی به صورت صوتی پخش می شود. تا کودک با سیارات و منظومه شمسی آشنا شود.

بازی معرفی شهرها

در این بازی پاپایو و دوستانش با کمک نقشه میخواهند به شهرهای مختلف ایران سفر کنند. در منو بازی کودک انتخاب می کند که می خواهد کدام یک از شهرها را بازی کند. با کلیک بر روی شهر مورد نظر کودک وارد صفحه شهر می شود. در این صفحه نقشه ای از شهر دیده می شود که عکس هایی در کنار آن چسبیده شده. کودک با کلیک بر روی این عکس ها وارد صفحه پازل می شود. عکسی هایی که کودک وارد آن نشده و یا وارد آن شده ولی پازل تمام نکرده سیاه و سفید بوده ولی عکس هایی که کودک وارد آن شده و پازلش را حل کرده رنگی نمایش داده میشوند.
عکس ها و توضیحات شهر ها شامل این اطلاعات است:

  • سوغات
  • اماکن معروف
  • فرهنگ یا جشن های مهم
  • غذا
  • لباس محلی
  • مساحت و جمعیت
  • افراد معروف

در صفحه پازل بازی با کلیک بر روی عکس ها، کودک وارد صفحه پازل می شود در این صفحه عکس که کودک بر روی آن کلیک کرده به 4 قطعه پازل جدا از هم تبدیل می شود. کودک باید این چهار قطعه را به هم وصل کند تا عکس کامل شود. بعد از کامل شدن هر عکس ، عکس به صورت بزرگ نمایش داده می شود توضیحات مربوط به عکس ها پخش می شود.

بازی معرفی گیاهان

در این بازی پاپایو به مزرعه می رود تا با میوه ها و گیاهان آشنا شود. در منو بازی کودک انتخاب می کند که می خواهد با کدام یک از میوه یا گیاهان آشنا شود.

1. گلخانه

در گلخانه سه گلدان وجود دارد که و در کنار گلدان ها یک کیسه دانه با درگ شدن کسیه و قرار گرفتن آن بالای گلدان (خالی) کیسه کج شده و یک دانه داخل گلدان قرار می گیرد. کودک باید هر سه گلدان را پر کند. اگر هر سه گلدان پر شود با درگ کردن آبپاش بالای گلدان ها، آب پاش کج شده و بر روی گلدان ها آب می ریزد. با ریخته شدن آب بر روی گلدان گلها رشد می کنند. وقتی هر سه گل به طور کامل رشد کرد روی ساقه و برگ گل هر یک الی سه کرم به صورت تصادفی ظاهر می شود. با تپ کردن بر روی هر کرم، کرم ها از بین می روند. بعد از از بین رفتن کرم ها در کنار صفحه قیچی ظاهری می شود. با درگ کردن قیچی بر روی برگ های تیره، آن برگ ها از بین می روند. بعد از چیده شدن همه گل ها توضیحانی راجع به گل برای کودک پخش می شود و بعد بازی تمام می شود.

2. مزرعه

در مزرعه سه قسمت خالی و مقداری علف هرز وجود دارد. در کنار مزرعه یک شن کش قرار دارد که کودک می تواند شن کش را بر روی مزرعه درگ کن. با درگ شدن شن کش بر روی مزرعه علف ها هرز از بین می روند. با رها شدن شن کش، شن کش از صفحه خارج شده و بجای آن کیسه دانه می آید. با درگ شدن کسیه و قرار گرفتن آن بالای قسمت های خالی کیسه کج شده و یک دانه داخل حفره قرار می گیرد و حفره پوشیده می شود. کودک باید تمام حفره ها را پر کند.

اگر هر سه حفره پر شده باشد و کودک کیسه دانه را ول کند، کیسه دانه از صفحه خارج شده و جای آن آبپاش می آید. با درگ کردن آبپاش بالای حفره های پر شده، آب پاش کج شده و بر روی حفره ها آب می ریزد. با ریخته شدن آب بر روی حفره، گیاه رشد می کنند. رشد هر گیاه سه مرحله دارد تا به گیاه کامل تبدیل شود. برای رشد هر مرحله کودک باید آبپاش را دو ثانیه بر روی حفره/گیاه نگه دارد.  وقتی رشد تمام گیاهان کامل شد آبپاش از صفحه خارج می شود و جای آن یک سبد قرار می گیرد. در این قسمت با تپ کردن بر روی گیاهان هر گیاه به داخل سبد می رود. با جمع شدن تمام گیاهان توضیحاتی برای آن گیاه پخش می شود و بعد از پخش شدن این توضیحات بازی تمام می شود.

3. درخت

در این قسمت یک درخت سبز در وسط تصور و بر روی زمین علف هرز و در کنار تصویر نیز یک شن کش وجود دارد. بازیکن می تواند شن کش را بر روی زمین درگ کن. با درگ شدن شن کش بر روی زمین علف ها هرز از بین می روند. اگر تمام علف های هرز از بین رفته بود با رها شدن شن کش، شن کش از صفحه خارج شده و بجای آبپاش می آید. با درگ کردن آبپاش بالای زمین ، آب پاش کج شده و بر روی زمین آب می ریزد. با ریخته شدن آب بر روی زمین، روی درخت برگ و شکوفه ( به صورت تک تک) ظاهر می شود و بعد شکوفه ها تبدیل به میوه کال و بعد میوه رسیده می شوند. برای رشد هر مرحله کودک باید آبپاش را یک ثانیه بر روی زمین (پای درخت) نگه دارد . هر درخت شامل دو برگ سالم دو برگ تیره و سه شکوفه/میوه است.

بعد از کامل شدن مرحله قبلی و رها کردن آبپاش، آبپاش از صفحه خارج شده سه یا چهار کرم به صورت تصادفی بر روی درخت ظاهر می شود. با تپ کردن بر روی کرم ها، آنها از بین می روند.  با از بین رفتن تمام کرم ها یک قیچی در کنار صفحه ظاهر می شود. با درگ شدن قیچی بر روی برگهای تیره این برگها از بین می روند.
اگر تمام برگ ها از بین رفته باشند و بازیکن قیچی را رها کند قیچی از صفحه خارج می شود و جای آن یک سبد می آید. با کلیک بر هر میوه. میوه ها از درخت جدا شده و داخل سبد قرار می گیرند.  بعد از چیده شدن همه میوه ها توضیحانی راجع به آن میوه برای کودک پخش می شود و بعد بازی تمام می شود.

بازی معرفی حیوانات

در ابتدای این بازی جذاب توضیحی در مورد غذای حیوان و خانواده حیوان به کودک داده می شود. هر حیوان در محیط زندگی خود است. در سمت راست صفحه بازی سه غذا طراحی شده است که یکی از آنها مناسب حیوانی است که در این مرحله از بازی معرفی شده است. کودک باید غذای صحیح را با درگ و دراپ (Drag & Drop) به حیوان بدهد، به صورتی که غذای حیوان را برداشته و به بچه های آن حیوان می رساند. به طور مثال برای دارکوب، کرم ھایی در سمت راست تصویر قرار دارد که کودک در این بازی باید آن ھا را به دارکوب برساند.

بعد از این که کودک غذای درست را به حیوان رساند به جای غذا ها، سه تا از لانه حیوانات ظاهر می شود و توضیحی در مورد لانه و خانه ای که حیوان در آن زندگی میکند داده می شود و کودک این بار باید لانه درست را برای حیوان انتخاب کند. در این بازی کودک با اسم، شکل و تصویر حیوان و فایده آن در طبیعت و مکان زندگی آن آشنا می شود، در ادامه کودک با اطلاعاتی مثل فعالیتی که حیوانات انجام میدهند، طریقه بدست آوردن غذا ، لانه حیوانات و بچه های حیوانات هم آشنا خواهد شد.

 

بازی معرفی گل ها

کودک انتخاب می کند که می خواهد کدام یک از میوه یا گیاهان را بازی کند. وقتی کودک بازی گلخانه را انتخاب کند وارد بازی معرفی گلها می شود. در گلخانه سه گلدان وجود دارد که و در کنار گلدان ها یک کیسه دانه که کودک با کشیدن انگشتش کسیه را بالای گلدان (خالی) قرار میدهد.  کیسه کج شده و یک دانه داخل گلدان قرار می گیرد. کودک باید هر سه گلدان را پر کند.

مراحل کاشت گل

اگر هر سه گلدان پر شود و کودک در بازی کیسه دانه را ول کند، کیسه دانه از صفحه خارج شده و جای آن آبپاش می آید. با درگ کردن آبپاش بالای گلدان ها، آب پاش کج شده و بر روی گلدان ها آب می ریزد. با ریخته شدن آب بر روی گلدان گلها رشد می کنند. رشد هر گل سه مرحله 1-جوانه 2-رشد ساقه و شکل گیری غنچه 3-کامل شدن رشد گیاه دارد.  برای رشدگیاهان در هر مرحله کودک باید آبپاش را دو ثانیه بر روی گل نگه دارد.

میزان آبیاری گل

وقتی هر سه گل به طور کامل رشد کرد و کودک آبپاش را رها کرد، آبپاش از صفحه خارج شده و روی ساقه و برگ گل یک الی سه کرم به صورت تصادفی ظاهر می شود. با تپ کردن بر روی هر کرم، کرم ها از بین می روند. بعد از این مرحله در کنار صفحه قیچی ظاهری می شود. با کشیدن (با انگشت)  قیچی بر روی برگ های تیره، آن برگ ها از بین می روند.

مراقبت از گل ها

اگر تمام برگ ها از بین رفته باشند و بازیکن قیچی را رها کند قیچی از صفحه خارج می شود و جای آن یک سبد می آید. با کلیک بر هر گل. گل ها از گلدان جدا شده و داخل سبد قرار می گیرند.بعد از چیده شدن همه گل ها توضیحانی راجع به گل برای بازیکن پخش می شود و بعد بازی تمام می شود. این توضیحات میتواند راجع به شکل ظاهری گل، بوی آن، مکان پرورش و غیره باشد.

بازی معرفی آب و هوا

در این بازی پاپایو به آلبوم عکس هایش نگاه میکند. پاپایو در بازی آموزش آب و هوا عکس های مختلف را از گردش هایی که رفته است میبیند. هر کدام از عکس ها مربوط به یک آب و هواست. پاپایو با هر عکس خاطرات مربوط به آن عکس یادش می آید. برای مثال در یکی از عکس ها دوست پاپایو که لباسش مناسب این آب و هوا نیست نیاز به لباس و وسایل دیگری دارد.کودک باید به دوست پاپایو کمک کند تا وسایل و لباس های مورد نیازش را انتخاب کند.این روند بسته به فصل و لباس های مورد نیاز تکرار می شود تا دوست پاپایو لباس های مورد نیازش را بدست آورد.

 

 

این مطلب چقدر مفید بود؟

برروی یکی از ستاره‌ها کلیک کنید!

میانگین نمرات 0 / 5. تعداد رای‌ها: 0

اولین فردی باشید که به این مطلب نمره می‌دهد!

دیدگاهتان را بنویسید