افزایش ضریب هوشی کودکان

افزایش ضریب هوشی کودکان : مغز کودکان قبل از رفتن به مهدکودک ۹۰ درصد فرآیند رشدش را طی می‌کند. ما با طراحی بازی هایی در اپلیکیشن پاپایو تلاش کردیم ضرب هوشی کودک را تقویت کنیم.