داستان سیندرلا

داستان سیندرلا

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ‌کس نبود. سال‌ها پیش در کشوری کوچک، دختر مهربون و زیبایی به نام سیندرلا با نامادری و …