بازی سفینه فضایی برای آموزش سیارات

بازی برای آموزش اسامی سیاره ها به کودکان بازی سفینه فضایی برای آموزش سیارات در پاپایو از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش مفاهیم جغرافیا و افزایش اطلاعات عمومی کودک در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های این مجموعه: بازی آب و هوا در پاپایو بازی قطار آشنایی با شهر ها بازی اجسام … Read more

بازی آب و هوا در پاپایو

بازی برای آموزش آب و هوا به کودکان بازی آب و هوا در پاپایو از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش مفاهیم جغرافیا و افزایش مهارت تصمیم گیری در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های این مجموعه: بازی قطار آشنایی با شهر ها بازی آشنایی با حیوانات بازی آشنایی با کهکشان و سیارات … Read more

بازی قطار آشنایی با شهرها در پاپایو

آشنایی با شهر‌ها در پاپایو بازی قطار آشنایی با شهرها در پاپایو از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش مفاهیم جغرافیا و افزایش مهارت حل مسئله در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های این مجموعه: بازی کهکشان/ پیدا کردن اجسام فضایی بازی معرفی گیاهان بازی معرفی حیوانات دانلود اپلیکیشن پاپایو سناریوی بازی: در … Read more

معرفی بازی های بخش جغرافیای پاپایو

بازی با جغرافیا دراپلیکیشن پاپایو به زودی بخش بازیهای جغرافیا به اپلیکیشن پاپایو اضافه می‌شود که شامل بازی های جذابی است. در این مطلب چند نمونه از این بازی ها را معرفی کرده ایم: بازی کهکشان/ پیدا کردن اجسام فضایی در این بازی پاپایو و دوستانش وارد رصدخانه می شوند تا با منظومه شمسی و … Read more

بازی آشنایی با گل ها در پاپایو

یادگیری گل‌ها برای کودکان بازی آشنایی با گل ها برای کودکان از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش جغرافیا به کودک و افزایش هوش طبیعی کودک ، در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های پاپایو آشنایی با: حیوانات شهر ها  فصل ها سناریو بازی: در منو بازی پاپایو ، کودک انتخاب می کند … Read more

بازی معرفی شهرها در پاپایو

بازی معرفی شهرها بازی معرفی شهرها از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش جغرافیا و تاریخ به کودک و افزایش مهارت هماهنگی حرکت چشمها و دست در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های پاپایو: آشنایی با حروف الفبا در بازی بگرد و پیداش کن پاپایو یادگیری حروف در کلمات و جملات آموزش حروف … Read more

آموزش آب و هوا به کودکان

آموزش آب و هوا: این بازی از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش جغرافیا به کودک و افزایش آشنایی کودک با آب و هوا در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است.

آشنایی با حیوانات با اپلیکیشن پاپایو

آشنایی با حیوانات و جغرافیا برای کودکان مهارت آشنایی با حیوانات: این بازی از مجموعه بازی هاییست که برای آموزش جغرافیا به کودک و افزایش مهارت آشنایی با حیوانات در اپلیکیشن پاپایو طراحی شده است. دیگر بازی های این مجموعه: آشنایی با حیوانات آشنایی با گلها آشنایی با شهر ها سناریو بازی: مهارت آشنایی با … Read more